Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen