SANKS
TSB- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Postboks 4
9735 Karasjok