Ruspolitisk seminar 2015
Pasientenes helsetjeneste – hva betyr det for rusfeltet?  (PDF, 186KB)

Ruspolitisk seminar 2014
Opptrappingsplan for rusfeltet – det er nå det gjelder? (PDF, 268KB)

Ruspolitisk seminar 2013
Rusfri valgkamp – også denne gang?  (PDF, 155KB)

Ruspolitisk seminar 2012
Egnet bolig og helse til rusmiddelavhengige – i skyggen av Samhandlingsreformen (PDF, 262KB)

Ruspolitisk seminar 2011
Norge på randen av en ny ruspolitikk – eller bare en ny Stortingsmelding? (PDF, 237KB) 

Ruspolitisk seminar 2010
Når skal pasientene få en reell pasientrettighet? Ventetider – fristbrudd – anbud

Ruspolitisk seminar 2009
Hvilket rusfelt vil vi ha? Hva er god rusbehandling?

Ruspolitisk Seminar 2008
Lov og vett – tilsyn og praksis i rusfeltet