Rusfeltets fagkonferanse 22. og 23. september 2015
Avhengighetens pris – hvem tar regninga?  (PDF, 200KB)

Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 5. – 6. november 2014
10 år med rusreformen: Rus og somatikk – fortsatt på helsa løs?  (PDF, 14KB)

Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse 15. – 16. oktober 2013
Rus og psykisk helse – dobbelt stigma eller dobbelt så bra?  (PDF, 191KB)

Nasjonal Fagkonferanse 10. – 11. oktober 2012
Ny Stortingsmelding om rusfeltet – mer papir eller mer rusfag?  (PDF, 294KB)

20 års jubileumskonferanse – Nasjonal fagkonferanse 12. og 13. oktober 2011
Rusfeltet – mot alle odds. 

Nasjonal fagkonferanse 20. – 21. oktober 2010
Rehabilitering – behandling – straff. Samtidig og i sammenheng – eller tilfeldig og sporadisk, hva kjennetegner rehabiliteringsinnsatsen for rusavhengige på veien tilbake? 

Nasjonal fagkonferanse 28. og 29. oktober 2009
Vi vet nok – nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv. 

Nasjonal fagkonferanse 15. og 16. oktober 2008
Kommunen – bærebjelken i rusfeltet.