Vårt bidrag handlet om hvordan rusbehandling kan ta ny kunnskap på alvor. Rådgiver Torhild Kielland gikk gjennom kunnskapsgrunnlaget knyttet til trening som medisin og musikkterapi.

Trening som medisin som fagområde, har vi prioritert sammen med Rådet for Psykisk helse siden 2017. Vi har etablert både et nasjonalt fagnettverk og flere regionale nettverk som nå teller over hundre fagpersoner. På siste nasjonale fagkonferanse om trening, høsten 2023, hadde vi over 300 deltagere fra hele landet. Interessen er stor for å finne og bruke effektive verktøy for pasientgrupper som strever med dårlig fysisk, sosial og psykisk helse. Du kan lese mer om trening som medisin i vår kunnskapsbase.

Musikkterapi som fagområde, har vi siden 2015 prioritert i samarbeid med Universitetet i Bergen og Norges musikkhøgskole, som begge har forskningsmiljøer knyttet til musikk og helse. Et flertall av kompetansesentrene KORUS har også deltatt i samarbeidet hele perioden. De siste fem årene har også NAPHA deltatt. Det er publisert kunnskapsoppsummeringer som du kan finne i vår kunnskapsbase. Vi har bidratt i å gjennomføre over hundre intervjuer av innbyggere med rusmiddelproblemer og/eller psykisk helseproblemer som har fått tilbud om musikkterapi i sine bedringsprosesser. Resultatene viser at mange opplever: 

  • bedre psykisk helse
  • reduksjon i bruk av rusmidler (inkl. legale benzodiazepiner)
  • økt motivasjon og håp
  • positive forpliktelser/ansvar knyttet til de sosiale fellesskap (kor og band) som igjen forebygger isolasjon og bidrar til tilhørighet
  • bedre selvfølelse og selvtillit

Kunnskapsgrunnlaget har ført til at musikkterapi er anbefalt i flere faglige retningslinjer og mange kommuner og sykehusavdelinger har inkludert musikkterapeuter i sine tverrfaglige team. Du kan lese mer om musikkterapi i behandling i vår kunnskapsbase.

Avhengighet var overskriften for vårt styremedlem og Fredheims psykologspesialist Eva Brekke i hennes fagbolk på seminaret.

Kunnskapen om hva avhengighet er og hva som er god behandling er sterk - og Eva Brekke formidler godt om både forekomst, kategoriske kjennetegn (som tap av kontroll) og ikke minst hvordan en avhengig hjerne fungerer. Hennes beskrivelser av menneskets behov for tilknytning, hvordan enkelte rusmidler "kidnapper" belønningssystemene våre i hjernen og påvirker hva vi prioriterer, anbefales. Les mer om avhengighet i vår kunnskapsbase.

Cannabis var overskriften på siste innlegg der Fredheims Marianne Ihle fortalte om hvordan ulike typer virkestoffer i tradisjonell cannabis og syntetisk cannabis kan påvirke hjernen. Det som var nytt for mange var på hvilken måte cannabis kan nedregulere og påvirke reseptorene i hjernen som styrer:

  • oppmerksomhet
  • beslutningsevne
  • motivasjon
  • hukommelse

Du kan lese mer om cannabis på Weedensenteret og i vår kunnskapsbase.

Vi takker for invitasjonen og ser fram til videre samarbeid.