Trening som medisin

Det er mange former for trening som har god effekt, både på psykisk og fysisk helse. Den treningsformen som har aller sterkest kunnskapsgrunnlag er høyintensitetstrening. Denne type trening har vist seg effektiv som medisin mot 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og røykebein. 

40 års forskning på høyintensitetstrening viser effektive treningsmetoder og flere fagmiljø i Norge har solid erfaring med å tilby trening som medisin til mennesker med rus og psykiske helseutfordringer.

Høyintensitetstrening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.  

Oppdatert kunnskapsbase

I vår kunnskapsbase har vi samlet en oversikt over kunnskapsgrunnlaget bak "gullstandarden" høyintenistetstrening, undervisnings- og informasjonsfilmer, tips og verktøy for å skape gode treningstilbud og en oversikt over ulike aktører som tilbyr bredden av aktivitets- og treningstilbud. Du finner også informasjon om fagnettverk som du kan bli en del av om du er ansatt et sted som tilbyr trening som medisin.

Les mer i kunnskapsbasen ved å klikke her.