Programleder Vilde Bratland Erikstad (24) i NRK Innafor ville undersøke om det finnes folk på hennes egen alder med alkoholavhengighet. Hun trodde ikke at folk som har levd så kort kunne være alkoholikere. Hun fant mange.

Jeg trodde det ikke fantes alkoholikere på min alder. Det var jo så feil som det går an å få det. Det som er drit er at det sannsynligvis er kjempemange som sitter hjemme og er alkoholikere og som ikke tør å be om hjelp.
Vilde Bratland Erikstad

Torsdag 10. desember sendes episoden "Ung alkis" på TV, men den er allerede tilgjengelig på Nett-TV. NRK Innafor er en personlig og undersøkende dokumentarserie som utforsker miljøer og fenomener som utfordrer en ung generasjon. 

Av de unge voksne Bratland Erikstad fikk kontakt med, var det imidlertid få som ville stå fram. De tre som takket ja gjør sterkt inntrykk. De er alle i 20-årene. 

Det geniale er hvordan NRK belyser menneskene bak avhengigheten. Den varme nysgjerringheten som journalisten viser, ydmykheten, fordommene som slippes fram i lyset, kompleksiteten, håpet om en bedre framtid, og rekken av filosofiske og grunnleggende spørsmål.

Hvis bare folk kan forstå at det er ikke noe spesielt i å innse at en har alkoholproblemer - Du er fortsatt deg.
Vilde Bratland Erikstad, journalist NRK Innafor

Det er lett å få  assosiasjoner til "Petter Uteligger", men dette programmet har en annen inngang og målgruppa er unge voksne med bolig - som har en hverdag med skole, jobb eller rusbehandling. Vi møter leger og ansatte både fra Fossumkollektivet, Gaustad sykehus og Oslo Universitetssykehus som sammen med de unge voksne belyser kompleksiteten i avhengighet.  

Jeg fortrenger ting. Det er forskjell på teori og praksis - Jeg vil slutte, men vet ikke om jeg klarer det... Det er kanskje stereotypisk, men jeg er vokst opp med foreldre med alkoholproblemer. Det er alt du ser - alt du kan.
Kristina 29 år

Fagrådet anbefaler programmet på det varmeste av flere grunner - ikke minst fordi det viser det uklare skillet på når alkoholbruk går fra å være noe positivt til å bli noe vanskelig.

Alkoholproblemer blant unge voksne er underkommunisert. Alkohol er inkludert i en rekke sosiale settinger - men hva skjer nå alkohol blir førsteprioritet i livet ditt - og hvor vanlig er det å bekymre seg for hvor mye en drikker?

Det er ikke sånn jeg er. Det er et problem jeg har. Men jo lenger jeg har problemet jo større del blir det av identiteten min. 
Kristina 29 år

Programmet belyser skam, hindringer, vennskap, håp, verdighet og ikke minst kunnskap om avhengighet og hvordan mennesker kan oppleve rusmidler som løsning på å klare hverdagen.