Enkel søknad: Send inn skjemaet under så tar vi raskt kontakt. 
Medlemskontingenten avhenger av antall årsverk i virksomheten.
0 - 5 årsverk 3 450 kroner
6 - 20 årsverk 8 050 kroner
21 - 50 årsverk 13 950 kroner
over 51 årsverk 19 550 kroner

 

Virksomhetstype

Medlemsstatus
 
 
 
 
 
 
 
Er virksomheten en medlemsorganisasjon?
 
Har virksomheten eget styre
 

Har virksomheten avtaler med kommune og/eller helseforetak?