Det er ofte sterke følelser og meninger knyttet til ideene om bedringsprosesser, rusfrihet og/eller veien mot et bedre liv. Sterke følelser og mange snublesteiner i diskusjonene. Forståelig nok med sterke følelser fordi det kan handle om liv og død. 

Hva sier forskningen?

Nå har forskerne Turid Wangensteen og Jacob Hystad publisert en artikkel fra en studie av 11 pasienter som forteller hva som har vært viktig i deres recovery-prosess.

På sin Facebook-side oppsummerer Turid Wangensteen artikkelen:

Alle, bortsett fra en, har rusa seg, noen ved et par anledninger og andre i lengre perioder. Når de beskrev sin recovery-prosess la de vekt på betydningen av å forstå egen rusbruk, nære relasjoner, av å føle trygghet, tilhørighet og normalitet, og å få tilgang til profesjonell hjelp og støtte når de hadde behov for det. Rusavhengighet er komplisert og sammensatt og handler om mange flere deler av livet enn bare selv rusbruken - og slik bør også prosessen for å få et bedre liv forstås.

 

Det er personens egen opplevelse av livskvalitet som har betydning, og ikke hva vi andre måtte mene om hva som er vellykket behandling og et godt liv.

På leting etter et bedre liv

Søken etter et bedre liv kalles ofte recovery. Essensielt er personens oppfatning og beskrivelser av sin hverdag knyttet til velvære, tilhørighet og opplevelse av identitet og mening. Dette innebærer ofte en endring av fokus fra å finne en kur for alle problemer til å finne verktøy til å håndtere dem. Oppfatningen av recovery vil følgelig ofte være et samspill med folk gjennom relasjoner, sosiale, kulturelle og politiske omgivelser. 

Turid Wangensteen og Jacob Hystad har funnet få andre kvalitative studier som har gitt oppmerksomhet til kompleksiteten knyttet til recovery fra rusavhengighet. Deres hovedspørsmål til deltagerne i studen var derfor knyttet til folks erfaring og refleksjoner om deres recovery-prosess etter utskrivelse fra døgnbehandling. 

Les hele artikkelen deres her.