Håndboken tar for seg metoder og teknikker som har vist seg nyttige og effektive innen behandling av ruslidelser. Forfatterne gir en praktisk og grundig gjennomgang av elementer i moderne rusbehandling som musikkterapi, treningsterapi, mentaliseringsbasert terapi, motiverende samtale, kognitiv atferdsterapi og miljøterapi.

Brukerperspektivet har fått et nytt kapittel i denne tredje utgaven om hvordan ruspasienter kan oppleve behandlingsapparatet, signert leder i RIO Kenneth Arctander Johansen. Kapitlet har overskriften; Et personlig essay om brukermedvirkning i rusbehandling.

Kapitlet om musikkterapi er skrevet av tre framtredende fagpersoner: professor ved Griegakademiet - Institutt for musikk og leder av Polyfon Brynjulf Stige, førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk Claire Ghetti og første­amanu­en­sis ved fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole Hans Petter Solli. 

Kapitlet om miljøterapi er signert Andreas Heldal. Han er fagleder ved MO Gyldenpris (Straxhuset) i Bergen. Heldal er også fagleder for miljøterapi i Akt kompetanse, og brenner for hvordan en systematisk kan jobbe for å skape gode og solide miljøterapeutiske avdelinger til tross for krevende målgrupper.

Psykologspesialist Kari Lossius er redaktør for boken. Hun har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år og med rusproblematikk siden 1986. Hun har bred erfaring som terapeut, forfatter, forsker, foredragsholder og leder. Som medforfattere har hun valgt hele 18 solide fagpersoner på rusfeltet: Aino Lundberg, Therese Dahl, Wenche Haga, Sigmund Karterud, Eva Karin Løvaas, Nina Arefjord, Kenneth Arctander Johansen, Anne Seim Grønningsæter, Ingjerd Meen Lorvik, Frid Hansen, Nina Elin Andresen, Eva Skudal, Andreas Heldal, Thomas Dahl Orø, Fredrik Sylvester Jensen, Brynjuld Stige, Hans Petter Solli og Claire Ghetti. 

Boken kan bestilles på Gyldendal.no