Årets Villmarking er en pris som siden 2008 er blitt delt ut av organisasjonen bak den store villmarksmessa Camp Villmark. Profiler som Lars Monsen, Tonje Helene Blomseth, Børge Ousland og Cecilie Skog har tidligere fått prisen, det samme har Are Lerstein, mannen bak prosjektet Medvandrerne, som hjelper rusavhengige tilbake til livet. Kåringen handler om å gi anerkjennelse til personer som inspirerer både unge og voksne til å komme seg ut på tur.
Rus&Samfunn

Sigrid Rohde fikk prisen «Årets villmarking» denne måneden for sin innsats for å fremme utendørsterapi som behandlingsform innen rus og psykisk helse. Hun er utdannet sosionom, kunst og utrykksterapeut, personal og organisasjonsutvikler og er godkjent Motiverende Intervju TNT (training new trainers).

Viktige elementer i utendørsterapi:
– Fagpersoner får økt tilstedeværelse og dypere relasjon til deltager
– Økt vekt på helhet
– Mindre kontroll 
– Den naturlige, spontane samtalen rundt bålet
– Ro og tid
– Positive tilbakemeldinger, finne ressurser
– Utfordringer gir ny innsikt
– Nye samværsformer. Ordene får nye mening
– Sosial trening og trygging
– Overføring av erfaringer til hverdag
Leiv Einar Gabrielsen, tidligere forsker ved Sørlandet sykehus

Sigrid Rohde har i en årrekke deltatt i nasjonalt nettverk for musikkterapi i rus- og psykisk helse. Hun er pådriver for recoveryorientert arbeid og en fagperson med et sterkt ønske om å finne og styrke folks ressurser.

Vi gratulerer Sigrid med vel fortjent pris og ser fram til videre samarbeid.