Strukturerte treningsopplegg gjennom langrenn, sykkel, fotball og ridning kan gi folk tilhørighet til sosiale fellesskap, bedre helse og en bedre hverdag, understreker Gatefotballen og Idretten skaper sjanser. 

Idretten er Norges fremste inkluderingsarena. Kraften som ligger i opplevd mestring, i gode fellesskap som bryr seg, og i følelsen av å lykkes med å jobbe mot et mål, tror vi kan gjøre god nytte for seg også utover den ordinære idretten i idrettslagene. Derfor er det flott at ski-, sykkel- og rytterforbundet følger opp det som må kalles en suksess fra fotballen med gatelagene, når det gjelder å tilby en meningsfull arena for mennesker med rusutfordringer.  
Tom Tvedt, idrettspresident da prosjektet "Idretten Skaper Sjanser" startet opp i 2019.

"Clean power!" - som Line og Richard uttrykte det i episode 2 av Petter Uteliggers nye programserie. Sykling har gitt dem et sosialt felleskap og har blitt en viktig arena for mening og mestring.

Line og Richard møtte vi på Origosenteret tidligere i vinter da de sammen med styremedlem Tommy Sjåfjell underviste pasienter på temadagen "Et bedre liv. Din dag, din plan, ditt prosjekt".

Prosjektet Et bedre liv har så langt nådd ut til over 3200 mennesker i rusbehandling. 

- Jeg trenger flokken min av rusfrie røvere!
Om mening og fellesskap etter rusbehandling

Line og Richard understreker viktigheten av noe meningsfylt å gå til etter rusbehandling. - Når en blir skrevet ut av behandling på en fredag må en helst ha en avtale om jobb eller aktivitet allerede på mandag. De hadde ikke klart seg uten fellesskapet i ulike treningsmiljø, frivillig arbeid og Veien tilbake, sier de. 

Jeg klarer meg ikke rusfri alene. Jeg trenger flokken min av rusfrie røvere.
Richard Grønlie, desember 2020

Hvorfor er trening viktig for folk i rusbehandling?

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har 15- 20 år forkortet levetid sammenlignet med den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn mangelfull utredning og behandling av sykdommer. 

Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og  røykebein.

Trening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.  

Nettverk sikrer trening i behandling

40 års forskning på høyintensiv trening har gitt oss kunnskap om effektive  treningsmetoder. Problemet er at for få inkluderer trening i behandlingstilbudene til folk med rus- og psykisk helseproblemer. 

Rådet for Psykisk helse og Fagrådet har derfor fått midler av Stiftelsen DAM til å etablere "Trening som medisin-nettverk" i hver helseregion. Det er heldigvis flere fagmiljø i Norge med solid erfaring med trening som medisin og som er viktige ressurspersoner i arbeidet. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vet om noen eller du selv er engasjert i trening som medisin.

Klikk her om du vil lese mer om hva trening som medisin innebærer.