Prosjektet (2018-2020) har bidratt til en fast stilling ved Sykehuset Innlandet parallelt med at prosjektet er videreført på Sagatun Brukerstyrt Senter.  

Med mål om å få til mest mulig

Musikkterapi-prosjektet har vært et samarbeid mellom kulturstua Blaarud ved Sykehuset Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar. Prosjektet har vært driftet av midler fra Helsedirektoratet via Statsforforvalteren i Innlandet. 

Et viktig mål for prosjektet har vært å tilby tilrettelagte musikkaktiviteter for voksne mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, og styrke musikktilbudene som har vært etablert ved både Sagatun og Blaarud tidligere. En viktig del av prosjektet har også vært å knytte sterkere bånd mellom spesialisthelsetjenesten (Blaarud) og en ideell aktør ute i lokalsamfunnet (Sagatun Brukerstyrt Senter). 
Sitat fra rapporten

Vi har tidligere omtalt Sagatuns arbeid i flere saker, inkludert deres tilbud om musikkterapi. Sagatuns mål om å "få til mest mulig" har vært til stor inspirasjon for mange, og de har blitt et forbilde i hvordan en kreativt og innovativt kan finne løsninger og muligheter for folk i vanskelige livssituasjoner. 

Styrker sårbare overganger 

Prosjektet har gjennom to år utforsket en ny ramme for musikkterapeutisk virksomhet, gjennom samarbeidet mellom Blaarud og Sagatun Brukerstyrt Senter. Det er høstet gode erfaringer om hvordan musikkterapi kan fungere som bro mellom ulike kontekster, fra spesialisthelsetjeneste til tilrettelagte tilbud og ut til lokalsamfunnet.

Å få til gode overganger er et viktig og sårbart tema i rus- og psykisk helsefeltet. Rapporten forteller om mennesker som nettopp har erfart gode overganger gjennom aktivitetstilbudet ved SI Sanderud over til Sagatun. En utfordring i Innlandet er imidlertid store geografiske avstander. Mange innbyggere som deltar i musikktilbudene ved Blaarud bor for langt unna til å delta regelmessig i aktiviteter ved Sagatun. Erfaringen er likevel så god at den bør inspirere flere kommuner til å etablere egne tilbud ut fra verdien i individuell recovery, men også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Brukererfaringer med musikkterapi

Den interne delen av rapporten er skrevet av musikkterapeut/PhD Adrian Wangberg Seberg. Den eksterne rapporten er forfattet av spesialrådgiver Malin Taihaugen ved KoRus-Øst. Begge inkluderer sitater om brukererfaringer. Her er et utvalg:

Tusen takk for en flott øving i dag. You all made my day! Betyr så mye å få lov til å synge litt og føle litt tilhørighet – selv om jeg kroppslig er helt rævva nå. Rart med det, men jeg glemmer smerter/trøtthet på slike stunder som i dag! Så takknemlig for at jeg får være en del av dette. (Deltakers tilbakemelding til resten av musikerne etter en bandøving).

 

For det første driver jeg og blir litt mer glad i meg selv fordi jeg mestrer litt. Det gir verdi i livet og gjør at jeg kan jobbe med andre ting som jeg sliter med.

 

Det er musikken som gjør at jeg tør mer og mer, får styrke til å mestre mer på andre livsområder også.

 

Den viktigste tingen for at det har gått bra med meg denne gangen, eller på delt førsteplass i hvert fall.

 

Jeg har vært så mye i behandling og har kontinuerlig prøvd, og prøvd og prøvd, i så mange år å bli nykter. De to eneste gangene jeg har klart det er når jeg har hatt noe å gå til, noe som gir mening.

Les hele rapporten ved å klikke her (PDF, 2MB)

 

Les mer om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet ved å klikke her