«Kost - nytte effekten av fysisk trening i behandlingen trenger jeg ikke regne på engang - det kan jeg gjøre bakpå en konvolutt», sa helseminister Bent Høie om fysisk trening i rus- psykisk helsebehandling på Arendalsuka 2019.

Arrangementet var i regi av Rådet for Psykisk helse og Fagrådet som arbeider for å sikre at flere pasienter får systematisk tilbud om trening i rus- psykisk helsebehandling.

Arendalsuka 2019
Fagrådet og Tyrilistiftelsen var vertskap for 11, og Fagrådet medarrangør i 7, av arrangementene på "Åpen Russcene" på taket av Tyrili Arena under Arendalsuka 2019. Arrangementene fikk stor oppslutning. Arrangementet med Rune Andersen og hans foredrag med utdrag fra teaterforestillingen "Lykkeliten" ble besøkt av minst 300 mennesker. 

15 - 20 års kortere levetid
Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser. Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen.

-Vi ser at flere tilbyr musikkterapi og trening i rus- og psykisk helsebehandling. Dette er en positiv utvikling og må fortsette. For vi trenger flere verktøy for å hjelpe den enkelte til å mestre eget liv, sa helseministeren på Arendalsuka.

Når vi vet at fysisk trening og aktivitet virker må det systematisk inngå som et element i behandling og oppfølging. Behandlingsapparatet bør ikke lenger ha mulighet til å nedprioritere treningstilbud overfor personer som sliter med rus eller psykiske lidelser.

Nå er det på tide å få fysisk trening inn i den obligatoriske behandlingshverdagen, var paneldeltakerne enige om. Kunnskapen om effekt er solid og mulighetene for individuelle tilpasninger store, understreket både prosjektleder John Engh ved DPS Vestfold og forsker Henrik Loe ved St. Olavs hospital.

Ledelse og organisering hindrer tilbud?
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk helse understreket at en verdibasert ledelse er avgjørende. Dagens «tellekantledelse» kan hindre tilbud om fysisk trening fordi systemene ikke belønner de som prioriterer tilbud om trening. Det må gi uttelling i refusjonssystemene og trening må inn i oppdragsdokumentene, sa Gundersen.

Skoftedalen fulgte opp med erfaringer fra tjenestene der tilbud om trening og aktivitet er det første som ryker ved innsparinger.

At forkortet levealder er den største og styggeste ulikheten for denne pasientgruppen, har helseministeren understreket ved flere anledninger - også denne. Han bekreftet at han ønsker problemstillingen prioritert inn i den nye helse- og sykehusplanen som skal diskuteres i høst. Vi ser fram til å se hvilke konkrete grep regjeringen lander på.

Les mer om forskningen ved St. Olav og DPS Vestfold i brosjyren "Hjertebanken"

Les mer om fysisk trening i behandling her