NMHs forskningssenter CREMAH (Centre for Research in Music and Health) ved leder Karette A. Stensæth (bildet t.h) har det faglige ansvaret for oppfølging av avtalen.

Musikkterapi fortjener større oppmerksomhet

Avtalen er overordnet. Ved samarbeid om konkrete praksis- og forskningsprosjekt, lager vi egne spesifikke samarbeidsavtaler.

Eksempler på pågående samarbeid er utviklingen av en etableringshåndbok for musikkterapi innen rus og psykisk helse - og oppfølging av et nyetablert ressurssenter for musikkterapi i Fredrikstad kommune.

Musikkterapi fortjener større oppmerksomhet innen rus- og psykisk helse. Musikkterapi er anbefalt i flere retningslinjer og effekten er godt dokumentert gjennom både forskning og erfaringsrapporter.

Musikkterapi er svært relevant som tverrfaglig supplement i helsetjenestene og vi deltar derfor i et Nasjonalt nettverk for musikkterapi rus- og psykisk helse. Nettverket består av: begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse), fem kompetansesenter rus (Oslo, Midt, Bergen, Stavanger, Øst), Napha og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.

Målsetningen for nettverket er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester. Nettverket har tre delmål:
Delmål 1: Stimulere til praksisnær og brukerorientert forskning og utviklingsarbeid
Delmål 2: Bidra til økt kunnskap om musikkterapi i samfunn og tjenester
Delmål 3: Bidra til forankring og etablering av musikkterapi i rus- og psykisk helsetjenester

Les mer om musikkterapi her 

Polyfon

I tillegg til samarbeidsavtalen med CREMAH har Polyfon meldt seg inn som medlemsorganisasjon hos oss.

Polyfon er en kunnskapsklynge for musikkterapi og tilhører Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Kunnskapsklynga arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

Polyfon består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet