Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som skal være prioriterte oppgaver og holdning i ulike saker. Ett samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker!

Økonomiske fordeler
I tillegg kommer økonomiske fordeler ved blant annet reduserte priser på konferanser;

– Rusfeltets Fagkonferanse
– Ruspolitisk arena
– Høringskonferanser

Medlemmer kan søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom oss.

Som medlem får du også tilbud om å delta på våre årlige studietur.

Du kan søke på vår stipendordning når den er lyst ut.
Du får anledning til å annonsere ledige stillinger og aktiviteter i din virksomhet gratis på rusfeltet.no  Vår nettside rusfeltet.no er godt besøkt med over 15 000 klikk hver måned.

Styret i Rusfeltets hovedorganisasjon består av aktører som er valgt fra ulike deler av rusfeltet og satt til å gjennomføre vår aktivitetsplan som vedtas på årsmøtet.

Vil du vite mer om medlemskap kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290

Her finner du søknadsskjema for medlemskap i Rusfeltets hovedorganisasjon