Stipendet deles ut til ansatte i medlemsvirksomheter som presenterer forskning, norske modeller eller tiltak på utenlandske konferanser.

Vilkårene er at søkeren bidrar til å synliggjøre behandlingsmodeller, tiltak eller resultater gjennom muntlig eller skriftlig presentasjon på aktuell konferanse, seminar eller kongress.

Vi gir stipend for konferanser som er gjennomført eller som skal gjennomføres inneværende år. Budsjett må vedlegges søknaden. 

Vår stipendordning utgjør årlig en pott på kr. 20 000. Hensikten er å bidra til at norsk forskning og praksis blir synliggjort i andre land

Søknad sendes til fagraadet@rusfeltet.no - i etterkant av utlysning av midlene på vår nettside.