Fagrådet godkjent som søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen

Publisert i Fagrådet

Fagrådet godkjent som søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen

Har du en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den? Nå kan du søke ExtraStiftelsen, via oss, om midler.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har søkt ExtraStiftelsens sekretariat om å bli godkjent som søkerorganisasjon. Extrastiftelsen har konkludert med at vi oppfyller kravene til søkerrett.

Dermed har alle våre medlemmer en ny eksklusiv fordel. 

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. I 2018 ble 267 millioner kroner fordelt på mer enn 850 prosjekter til organisasjoner over hele landet. Pengene kommer fra Norsk Tipping.
Extrastiftelsen.no

Så langt i 2019 har vi sendt én søknad til Extrastiftelsen sammen med Rådet for psykisk helse der vi ønsker å videreføre deler av arbeidet med prosjektet “Den gode hjertebanken“. Den gode hjertebanken handlet om systematisk bruk av trening i rus- og psykisk helse behandling.

Hvorfor søke gjennom oss?
Hvis prosjektet ditt handler om rus eller avhengighet kan du søke via oss. Når du søker om midler gjennom oss kan du få:

  • Råd i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • Oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å spre informasjon om prosjektet via rusfeltet.no

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i ExtraStiftelsen.

Ta kontakt med oss på fagraadet@rusfeltet.no for mer informasjon

Oslo 9. mai 2019

Les mer om fysisk trening og aktivitet i behandling

Tilbake til forsiden

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies