Fagrådets stipend

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon deler hvert år ut stipend til ansatte i medlemsvirksomheter som presenterer forskning, norske modeller eller tiltak på utenlandske konferanser.

Det er totalt en pott på 20 000 kroner som deles ut

Hensikten er å bidra til at norsk forskning, modeller og tiltak blir synliggjort på utenlandske konferanser.

  • Stipendiet kan søkes for deltakelse på internasjonale konferanser, kongresser eller seminarer innen rusfeltet
  • Vilkårene er at søkeren bidrar til å synliggjøre behandlingsmodeller, tiltak eller resultater gjennom muntlig eller skriftlig presentasjon på aktuell konferanse, seminar eller kongress. Budsjett må vedlegges søknaden
  • Det kan søkes om stipend for konferanse, seminar eller kongress som allerede er gjennomført

Søknad sendes på e-post til fagraadet@rusfeltet.no. Søknadsfrist er 24. august.   

Personvern og cookies