Formålet med programmet Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid

Vi er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse
Stiftelsen Dam

Hvorfor søke gjennom oss?
Hvis prosjektet ditt handler om rus eller avhengighet kan du søke via oss. Vi kan bistå med:

  • Råd i søknadsprosessen
  • Praktisk veiledning med søknadsskjema og vedlegg
  • Oppfølging dersom du får midler
  • Mulighet til å skape oppmerksomhet om prosjektet via rusfeltet.no

Husk å være ute i god tid før søknadsfristene. Det er vanlig å bruke flere uker på å utforme søknadene. 

Her får du mer informasjon om søknadsprosessen: 

 

Mer om Stiftelsen Dam