Jeg hadde ikke overlevd uten deg Berit.
Leni Gomes

Berit Ramstad og Leni Gomes stiller i en særklasse av mennesker som i flere tiår utrettelig har arbeidet med mennesker i ytterst vanskelige livssituasjoner. Dalsbergstien og Marcus Thrane er midlertidige boinstitusjoner for mennesker i aktiv rus i Oslo sentrum.

Dalsbergstien hus har 37 akutte døgnplasser/midlertidig botilbud for mennesker i aktiv rus. Marcus Thranes hus har 40. Målet for begge institusjonene er å kartlegge, utrede og stabilisere, for å få menneskene videre til mer varige boligløsninger, helsebehandling eller andre hensiktsmessige tilbud. 

Årets prisvinnere har lang fartstid i rusfeltet. At disse to får prisen sammen er heller ikke tilfeldig. De samarbeider tett, ofte daglig. De har samme arbeidsgiver, men ikke samme arbeidsplass. De er ledere, kvinner, kommunalt ansatte og har arbeidet i brukernære tiltak/lavterskelinstitusjoner gjennom mange år. En av dem har hatt samme arbeidsgiver i 40 år!

Hva inspirerer deg de Leni, spurte Berit Ramstad under takketalen. - At jeg blir så forbanna. Alle er like mye verdt. Når folk snakker om straff blir jeg forbanna. Det er en drivkraft. Hva inspirerer deg Berit? - Å oppleve brukerne takke for et godt opphold og å diskutere med engasjerte ansatte. Vi er stolte av å jobbe i Velferdsetaten i Oslo og nå forventer vi at lavterskel settes på dagsorden. Vær stolte av oss!

Gjennom mange år har prisvinnerne bidratt til fagutvikling på egen arbeidsplass, og aldri mistet grunnholdningen om hva som er viktig og hvem de er til for. Deres engasjement for beboerne/brukerne kombinert med dyktig ledelse av ansatte i krevende jobber, har bidratt til utvikling og drift av gode tilbud i hovedstaden. Noe som igjen har bidratt til en bedre hverdag for svært mange mennesker med rusavhengighet.

Under deres ledelse har Dalsbergstien og Marcus Thranes Hus gjennomgått store endringer – fra å være hospitser, som i hovedsak var et "tak over hodet", til å bli kommunale helse- og sosialfaglige akutt- og utredningsinstitusjoner, med oppgaver knyttet til stabilisering og utvikling.

Tilbudet LASSO drives ved Dalsbergstien Hus. Lasso er legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo som gis uten henvisning og utenfor LAR, og som var det første i kommunal regi. Innholdet i tilbudet er et godt eksempel på den fagutvikling som har skjedd under disse lederne.

Berit Ramstad og Leni Gomes får Fagrådets pris for sitt utrettelige og gode arbeid for mange av innbyggerne i Oslo som sliter med alvorlige og komplekse rusproblemer. 

Dere holder i håpet

Dere holder i menneskeverdet

Jeg er stolt over å få spille for dere i dag
Marthe Valle, artist

Foruten heder og ære fra et stort og samlet rusfeltet, fikk prisvinnerne hvert sitt trykk av Lisa Aisato.  

Vi gratulerer!