Samtun har aktivitet og fysisk trening som en del av sitt tilbud, men tar dette nå et skritt lenger.

De har bygget et eget treningsrom på Samtun og mandag 16. september var det offisiell åpning. Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, var invitert til å klippe snoren.

Åpenbar kost-nytte effekt
Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har hatt prosjektet Hjertebanken hvor målsettingen nettopp har vært økt fokus på trening i behandlingen. Helseminister Bent Høie sa under Arendalsuka 2019 at kost-nytte effekten av trening som en del av behandlingen er udiskutabel. –Det trenger jeg ikke regne på engang, det kan jeg bare skrive ned på baksiden av en konvolutt, sa han.

Treningsklinikken ved St.Olav har vist at allerede etter 6 ukers systematisk og individuelt tilpasset trening får pasienter i rusbehandling betydelig bedre fysisk og psykisk helse. 

Samarbeider med Universitetet i Sør-Øst Norge
Samtun har allerede et samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge avdeling Bø om friluftsliv. Nå etableres samarbeid med studier for idrett ved samme avdeling.

Mange av beboerne ved Samtun benytter seg av trenings-, aktivitets- og fritidstilbud også utenfor institusjonen. -Det skal de fortsette med, men nå kan vi integrere trening i behandlingstilbudet, sa leder Anna Kuhlfeldt under åpningen.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon gratulerer Samtun med nytt tilbud og ser frem til å høre om resultatene.

Samtun
Ligger i nye Midt-Telemark kommune
Ideell stiftelse etablert i 1986
Driftsavtale med Helse Sør-Øst
Trenings- og mestringssenter for personer i alderen 17-35 år
22 døgnplasser
Daglig leder Anna Kuhlfeldt