Sekretariatet er invitert til Kirkens Bymisjon Origosenteret i Svinndal. Det er 1. desember, rim på bakken og julelys i vinduene.

Inne er det satt opp noen få stoler i god avstand til hverandre. Fire står i et eget hjørne merket av med svart og gul tape på gulvet. Her skal de eksterne gjestene sitte. Det har vært diskutert på allmøte om vi kan få komme - ut fra smittevernhensyn. Beboerne på Origosenteret risikerer å miste en hjemreise om det kommer smitte på huset.

Erfaringskompetanse i praksis

Vi blir ønsket varmt velkommen. De har gledet seg. Gjensynsgleden er stor i møtet med de tidligere pasientene Line Sortehaug Grønlie og ektemannen Richard Grønlie, som sammen med Tommy Sjåfjell, prosjektleder i A-larm og styremedlem i Fagrådet, skal lede temadagen. 

Prosjektet "Et bedre liv" har gjennomført 95 temadager siden oppstarten i 2016 og prosjektleder Tommy Sjåfjell har hatt med seg hele 65 forskjellige personer med egenerfaring - ut i behandlingsinstitusjonene. Prosjektet er et samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjonene A-larm, BAR og Ivareta. 

En reise med livet som innsats 

Line og Richard feirer to og et halvt års rusfrihet - og beboere og ansatte gir dem varm applaus. Det har vært en reise med livet som innsats. 

Åpent og ærlig forteller Line, Richard og Tommy om recoveryprosessen og hverdagene etter rusbehandling. 

Spøkelset lå og beit i meg da jeg begynte det rusfrie livet. Jeg var flink. Jævlig flink til å leve et fasadeliv. Det ble en kamp mot skam og smerte. 
Line Sortenhaug Grønlie om tiden etter første rusbehandling i 2004. 

Da Line og Richard på nytt søkte rusbehandling i 2017 hadde de mistet både huset, jobbene og omsorgen for sine tre barn. De bodde på gata, hadde sviktet alle de var glad i - og hadde mistet alt håp.

Så kom vendepunktet; møtet med ansatte på avrusning og rusbehandling som så dem, trodde på dem og ga dem en sjanse. 

Kraften av det godstoget som avhengigheten starter i kroppen hadde jeg ikke sjanse til å stoppe - det er en destruktiv kraft som bare mater på. En må gå inn i årsaken bak det å ruse seg og være ærlig med seg sjøl. Sannhet gjør fri!
Richard Grønlie 

De ansatte må se at de er håpsbærere

En ny vri på temadagen er at en av de ansatte, Marie, blir med i foredraget til Richard. De snakker om opp og nedturer.

Richard spør Marie direkte om hun og de andre ansatte er bevisst på at de er håpsbærere - at de bidrar til livsglede og håp i recoveryprosessen. Marie drar litt på det. Hun tror det, sier hun. - Det er mye gull å hente om alle er klar over dette og kan bruke det bevisst som motivasjonsverktøy, sier Richard.

- Jeg trenger flokken min av rusfrie røvere!
Om mening og fellesskap etter rusbehandling

Line og Richard understreker viktigheten av noe meningsfylt å gå til etter rusbehandling. - Når en blir skrevet ut av behandling på en fredag må en helst ha en avtale om jobb eller aktivitet allerede på mandag. De hadde ikke klart seg uten fellesskapet i ulike treningsmiljø, frivillig arbeid og Veien tilbake, sier de. 

Origosenteret har tatt dette poenget på alvor og valgt å ansette flere som skal jobbe sammen med pasientene om tiden etter behandling. I tillegg til flere ansatte har de også laget en egen bolk i behandlingen som handler om nettopp å legge til rette og planlegge tiden etterpå. 

Jeg klarer meg ikke rusfri alene. Jeg trenger flokken min av rusfrie røvere.
Richard Grønlie

Skam kan skygge for ressurser og talenter

Tommy Sjåfjell er prosjektleder og holder i alle trådene. Han informerer om smittvern, brukermedvirkning, pakkeforløp og forskning i et imponerende tempo. Samtidig kombinerer han det hele med å dele fra sine egne dyrekjøpte erfaringer. Denne dagen løfter han fram skam spesielt. Med sterke eksempler oppfordrer han tilhørerne til å bli mer bevisst på hvordan skam kan begrense dem, og hvordan skam kan gjøre dem til offer for sin egen barndom og historie. 

Jeg fikk lite godt i norsk på ungdomsskolen - nå bidrar jeg i forskning, med bokkapitler, skriver rapporter, kronikker og snart kommer en fagbok med mitt navn på forsida. Alle har talenter som de vil oppdage underveis i recoveryprosessen - om ikke skammen skygger for dem. 
Tommy Sjåfjell

Historiene gir gjenklang og håp

Tilhørerne lytter oppmerksomt. En av dem advarte oss på forhånd om at han strever med å sitte stille og at han kom til å gå litt til og fra. I løpet av tre timer har han kun flyttet på seg i pausene. - Dette er sterkt, dette får meg til å tenke, sier han. - Kjempebra, jeg ser at jeg må begynne å jobbe med tida etter behandling, sier en annen. 

Historiene til Line, Richard og Tommy gir gjenklang. Og de gir håp - håp om at bunnløst kaos og selvforakt kan omformes til et bedre liv.