Samarbeidet er et resultat av prosjektet “Den gode hjertebanken” som understreker viktigheten av å inkludere strukturert trening i behandlingstilbudet for folk med rus- eller psykiske problemer.

NRK og seere imponert
NRK hadde en seks timer lang sending fra Oslo Maraton. De var svært interessert i samarbeidet og intervjuet både Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet og Werner Fredriksen fra Rådet for psykisk helse. I tillegg intervjuet de forsker Grethe Flemmen fra St.Olavs hospital i Trondheim og flere brukere. Ikke alle ønsket å stå fram, men noen hadde bestemt seg – hvis min historie kan motivere andre, stiller jeg gjerne opp, sa de.

-Rus gikk ut over alt. Jeg fikk en rusutløst psykose i 2016. Det har vært hardt arbeid å komme hit jeg er i dag. Du får et helt nytt liv med trening. Nå er det viktig for meg å trene og ikke se meg så mye tilbake.
Richard Bruun, treningsassistent med brukererfaring, Haukeland sykehus

Fem elever fra Tyrili Kampen løp sammen med ti andre brukere fra henholdsvis St. Olavs hospital i Trondheim, Haukeland sykehus i Bergen og Frelsesarmeen i Sandvika.

I tillegg hadde en rekke brukere benyttet seg av tilbudet om 40% redusert påmedlingsavgift. Blant annet en liten gjeng fra Samtun og Tyrili Sør.

Brukerne ønsker større tilbud om trening
Brukerne gledet seg til å løpe. De mener trening er effektivt – også når de føler seg på bånn. -Ingenting er som å gå en tur eller jogge en runde hvis jeg er skikkelig sliten, sa en av dem.

De ønsker større vekt på trening og fysisk helse i rusbehandlingen.

-Trening påvirker positivt på hvordan vi tenker og hvordan vi har det.
Elev ved Tyrili Kampen

Kun noen få pasienter får tilbud om regelmessig og strukturert trening mens de er i rusbehandling i Norge.

Kunnskap nok til å prioritere trening i behandling
Rådet for psykisk helse og Fagrådet har i snart to år samarbeidet om å synliggjøre betydningen av systematisk trening som metode i rus- og psykisk helse behandling. Prosjektet har navnet “Den gode hjertebanken”.

Poenget med å sette fysisk trening og aktivitet på dagsorden er å løfte kunnskapen om at mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser!

Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen og færre tilbud om fysisk trening. Mange behandlingssteder har lite eller ingen systematiske tilbud om trening eller fysioterapi.

Årsaker til kortere levetid kan være:
– Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold
– Underbehandling av hjerte- og karsykdom
– Pasientene får færre tilbud om somatisk utredning og oppfølging
– Det tar lengre tid fra sykdom oppdages til tiltak eller en eventuell operasjon gjennomføres

Holdninger må endres og helsefeltet må øke prioriteringen av denne målgruppen og sørge for bedre behandling og helsehjelp. Vi har mye kunnskap om hvordan fysisk aktivitet gir god helseeffekt, men flere må bidra til å tilby dette systematisk i behandling og oppfølging.

For å se reportasjen fra Oslo Maraton der forsker Grethe Flemmen og treningsassistent med brukererfaring Richard Bruun blir intervjuet, spol fram til 02:10:25 i opptaket på nrk.no