Forkortet levetid har ikke årsak i faktiske psykiske problemer eller rusproblemer, men i dårlig fysisk helse - på grunn av mangelfull utredning og behandling. Det er godt dokumentert at høyintenitetstrening er effektiv medisin ved 26 forskjellige sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og angina, hjertesvikt, kols og  røykebein.

40 års forskning på høyintensitetstrening viser effektive treningsmetoder.

Høyintenitetstrening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.  

Det er flere fagmiljø i Norge med solid erfaring med trening som medisin til mennesker med rus og psykiske helseutfordringer.