Historien bak Rus&Samfunn:

St.prp. nr 138 (1978-79) Om plan for økt innsats mot narkotikaproblemer, inneholdt en lang rekke tiltak som ble fulgt av betydelige ekstra økonomiske midler. Dette gjaldt eksempelvis utprøving av prosjekter i regi av ungdomsklubber, styrking av Uteseksjonen i Oslo, narkotikakontroll ved tollsteder, nye stillinger i politiet, nye behandlingsenheter i og utenfor institusjon. Planen la også grunnlag for et eget tidsskrift om narkotikaproblemer – Stoffmisbruk – som senere endret navn til Rus & avhengighet og så til RUS & SAMFUNN.

Dette skjedde som følge av at heroin for første gang ble beslaglagt i Norge i 1974, det første overdosedødsfallet registrert i 1976. 

Kilde: FHI