2017

Vi overtar eierskapet til tidsskriftet Rus & Samfunn

Etter en lang prosess får vi finansiering og redaktør på plass for å videreføre Rus & Samfunn som et uavhengig nettmagasin. Berit Simenstad ansettes som redaktør fra september 2018.