Denne delen av historien er vi spesielt stolt over ettersom det å innhente erfaringer fra aktive og tidligere rusbrukere var kontroversielt tidlig på 2000-tallet. Selv ikke Stoltenberg-rapporten i 2010 hadde brukerrepresentanter i sin arbeidsgruppe. 

Per Eikeland var for Fagrådet en viktig samarbeidspartner, både i dialog med styret og med innlegg og innspill på konferanser og møteplasser.