2014

Under årsmøtet ble det vedtatt en ny visjon for Fagrådet:

Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt