Årsmøtet 2022 valgte for første gang to brukerrepresentanter inn i Fagrådets styre.

Årets valg av nye styremedlemmer var, i likhet med valgene de siste årene, preget av engasjerte innlegg, benkeforslag og debatt. Administrasjonen setter stor pris på at så mange ønsker seg inn i styret for å påvirke diskusjonene i landets største paraplyorganisasjon på rusfeltet. Fagrådet samler per i dag 145 medlemsorganisasjoner.  

Tommy Sjåfjell fra bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm har allerede vært i Fagrådets styre i to år og var på gjenvalg. Arild Knutsen, leder av FHN ble valgt inn i Fagrådets styre etter at gjenvalget av Tommy Sjåfjell var et faktum. Begge fikk andre motkandidater, men vant med klart flertall.

For første gang i Fagrådets historie har styret to representanter med brukererfaring. Et stolt øyeblikk for mange som har arbeidet for dette i lang tid.