2006

Sekretariatsleder ansettes

Kristin Lervåg blir den første ansatte i Fagrådet. Hun ansettes som sekretariatsleder og etablerer kontor i Skippergata i Oslo.