2019

Rusreformutvalget publiserer NOU-utredningen; Rusreform - fra straff til hjelp

Rusreformens formål; å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.