2004

Rusbehandling blir en del av spesialisthelsetjenesten

Rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten og fikk navnet Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Det var diskusjon om pasientene skulle få samme pasientrettigheter som andre.