I behandlingen av rusreformen ble kun tre forslag vedtatt: 

  1. Presisere at man ikke skal straffes hvis man tilkaller hjelp i en nødsituasjon og deretter tas i bruk eller besittelse når politiet ankommer.
  2. Mindre alvorlige narkotikalovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige, og kan knyttes til rusbruken. Særlig skal tap av førerrett vurderes når det ikke er sammenheng med bruk av rusmidler og kjøring.

Videre var det enighet om at kommunene burde ha en rådgivende enhet.

Det følger ingen penger i reformforslaget.