2014

Rådet for psykisk helse og Fagrådet inngår samarbeidsavtale

En intensjonsavtale om å utvikle et samarbeid som skal bidra til økt kunnskap og åpenhet og et bedre tilbud for personer med psykiske helseplager og/eller rusrelaterte problemer.