Etter å ha spionert på politiet i Oslo i en måned, skrev Per Fugelli - anerkjent lege og landets mest markante sosialmedisiner, en kronikk i VG. Han løftet den offentlige debatten ved å sende en bekymringsmelding til innbyggerne i Oslo, til politimesteren og til fylkeslegen i Oslo. 

Her følger utdrag fra kronikken som satte dype spør og som fikk øynene opp hos mange:

"Åstedet er Guneriushjørnet, der hvor Brugata munner ut i Storgata, midt i Oslo sentrum. Her har narkofolket, jaget fra Plata og Trafikanten, funnet et flyktig «hjem». Her møtes flokken av langtkomne stoffmisbrukere. Hjemsøkte sjeler. Forvridde kropper. De er syke folk. De står og svaier og sjangler og faller som en installasjon som signaliserer velferdsstatens fallitt. Disse, de sykeste blant oss, klarer vi ikke å hjelpe.

Men kan vi ikke la være å skade dem? Med forakt, med jaging og trakassering? I en måned har jeg sett hvordan politiet driver det jeg vil kalle psykoterror mot denne flokken av sårbare, redde og syke folk. Stille og umerkelig kommer en politibil snikende opp Brugata. Plutselig setter den sirenen på, ruser motoren og raser fram mot narkofolket. Som skremte dyr flykter de unna. Andre ganger marsjerer politimenn inn i flokken, står der som harde overmennesker og gir de elendige ordre om å forsvinne – fra hva? Guneriushjørnet? Jordens overflate?

Det må være i strid med norsk lov og folkeskikk å herje med syke folk på denne måten."