2016

Organisasjonsendringer; en daglig leder og en styreleder

Årsmøte 2016 vedtar organisasjonsendringer. Nå blir det en styreleder og en daglig leder. Kirsten Frigstad fortsetter som styreleder og Jan Gunnar Skoftedalen får stillingen som leder.