1991

Organisasjonen stiftes

Organisasjonen blir stiftet og stiftelsesmøtet er i Kristiansand 13.oktober. Organisasjonen fikk navnet Fagrådet innen Rusvernet i Norge