2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Regjeringen fremmer en opptrappingsplan som gir oversikt over hovedutfordringene og fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. Et samlet storting var fornøyd med hovedinnholdet i planen og uttrykte glede for satsingen på rusfeltet.