Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) som har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.
helsedirektoratet.no

Helsedirektør Bjørn Guldvog takket for rekken av høringsinnspill i sin åpning av lanseringsseminaret. - De nye retningslinjene er en bevegelse i retning av større brukerinnflytelse, understreket han. Retningslinjene legger vekt på økt brukermedvirkning, enda bedre individuell oppfølging og muligheter for flere legemidler, fortsatte han. Flere legemidler betyr at det i tillegg til metadon og buprenorfin som nå er godkjent åpnes opp for morfin. Det kan også gis substitusjon med benzodiazepiner som Vival og Valium. 

Statssekretær Ellen Rønning- Arnesen omtalte retningslinjene som en milepæl i sitt innlegg. -Vi har store ambisjoner for rusfeltet, det gjelder også for substitusjonsbehandling, sa hun.