2022

Ny LAR-retningslinje

24. mai publiserer Helsedirektoratet ny LAR-retningslinje der de vektlegger økt brukermedvirkning, økt grad av individuelle vurderinger og flere legemidler i LAR.