2018

Nasjonal strategi mot hepatitter

Med sterkt engasjement påpekte vi, sammen med bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet, svakhetene ved tidligere strategi. Regjeringen lyttet til kritikken og publiserte en revidert strategi.