1998

Legemiddelassistert behandling (LAR) blir landsomfattende

Etter et prøveprosjekt i Oslo blir LAR et landsomfattende tilbud dette året. Det er kun metadon som tilbys og anslaget på mulige brukere var "noen hundre".