2020

Koronapandemien påvirker konferanser, studietur og møter

Konsekvensene av pandemien er mange. Vi rekker å arrangere høringskonferanse om Rusreformen – fra straff til hjelp i januar, men avlyser studietur og fagkonferanse. Vi arrangerer vårt første webinar i juni om læringspunkter etter utbruddet av Covid-19.