2014

Kirsten Frigstad valgt til leder

Kirsten Frigstad, daglig leder ved 24SJU Kirkens bymisjon Oslo, velges til ny leder etter Erling Pedersen.