2017

Fagrådet overtar Rus & Samfunn

Fra 2017 overtar Fagrådet eierskapet til tidsskriftet Rus & Samfunn. Etter en lang prosess får vi finansiering og redaktør på plass for å videreføre Rus & Samfunn som et uavhengig nettmagasin. Berit Simenstad ansettes som redaktør fra september 2018.