2001

Fagrådet lanserer Straxplan 2001 - krever 1 milliard til rusfeltet

Straxplan 2001 krever en milliard til opprustning av rusfeltet.