Heroinassistert behandling var svært kontroversielt i 2010 og førte til at en av brukerorganisasjonene midlertidig meldte seg ut av Fagrådet - og følgelig også mistet sin plass i styret. 

Vidar Hårvik fra brukerorganisasjonen MARBORG ble valgt inn i styret etter denne hendelsen. 

Styret var framoverlent og catchet trender og ny kunnskap tidlig. I heroinassistert behandling var de mer enn ti år forut for sin tid.