1999

Dobling av antall injiserende misbrukere i Norge

En beregning anslo at det ved slutten av 1980-tallet var omkring 4000-5000 injiserende misbrukere i Norge. Tilsvarende beregning fant et dobbelt så høyt tall i 1999.