2007

Årsmøtet vedtektsfester at styret skal ha brukerrepresentasjon

Fagrådet er tidlig ute med fast brukerrepresentasjon i styret. Ragnar Moan fra RIO blir den første valgte brukerrepresentant i styret.