2005

Årsmøtet vedtar å ansette sekretariatsleder og etablere kontor i Oslo

Etter en prosess vedtar årsmøtet at Fagrådet skal etablere fast kontor og ansette sekretariatsleder i 100 prosent stilling.