1992

Anne Aasen velges til Fagrådets første leder

Under det første ordinære årsmøtet i oktober 1992 velges Anne Aasen, fra daværende Sanderud sykehus, som første leder